Letyshops [lifetime] INT
ITVDN Many GEO's

Угода користувача сервісу RENT.UA


Останнє оновлення 12/01/2023

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Юридична особа, (далі Виконавець та/або Компанія), публікує цей Публічний договір (Угода та/або Оферта) про надання послуг на інтернет-сайті Виконавця https://rent.ua.

1.2 Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі Користувач) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди. 

1.3 У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні: 

 • Оферта – публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;
 • Акцепт – повне прийняття Користувачем умов Угоди;
 • Виконавець – Юридична особа.
 • Сайт/и – інтернет-сайт https://rent.ua , який адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення тимчасових класифікованих оголошень, власність Компанії (далі по тексту - Сайт та/або Сайти);
 • Користувач – будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником/представником такої юридичної особи;
 • Ріелтор, Агентство – Користувач, що використовує Сайт у бізнес-цілях та відповідає хоча б одній із зазначених у даній Угоді ознак. Користувач може вважатися Ріелтером, Агентством- користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб’єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації;
 • Нерухомість – будь-який об'єкт нерухомості, що планується для здачі в оренду або для продажу Користувачем;
 • Послуга – будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника; 
 • Послуги/сервіс https://rent.ua – будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту (наприклад, в тому числі, але не виключно, всіх його можливостей, тексту, даних, інформації, програмного забезпечення, графіків або фотографій, малюнків і т. д. і т.п.), та будь-яких інших послуг, що надаються Компанією за допомогою сервісів Сайту;
 • Обліковий запис/аккаунт – електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковим записом/аккаунтом може користуватися тільки один Користувач, передача даних для доступу до свого облікового запису/аккаунту іншому користувачеві (іншій особі) не допускається;
 • Реєстрація – прийняття Користувачем оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій;
 • Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована; 
 • SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення у відповідне поле на сторінці верифікації спеціального коду верифікації, надісланого Компанією в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації.
 • Розміщення – це дія Користувача - публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і/або додавання об'єкту, зміна істотних характеристик об'єкту, зміна регіону; 

1.4 Якщо Користувач не згоден з цією Угодою повністю або частково, Виконавець просить його залишити цей сайт. Ці умови регулюють використання Користувачем Сайтів та послуг RENT.UA. Використання послуг сайту https://rent.ua означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови у повному обсязі. Використання послуг сайту RENT.UA означає, що Користувач ознайомлений з цією Угодою, розуміє і приймає її умови. Права та обов’язки Сторін, правила користування Сайтом можуть міститись також у статтях Довідкового центру, матеріалах, розміщених на Сайті (або посилання на які розміщені на Сайті). Такі статті, матеріали являються невід’ємною частиною Угоди. 

1.5 Починаючи використовувати сервіс https://rent.ua, або пройшовши процедуру реєстрації, Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Угоди в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цієї Угоди, Користувач не має права використовувати сервіс https://rent.ua. 

1.6 Цим Компанія пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати свій сервіс на умовах, викладених в цій Угоді. 

1.7 Компанія пропонує Користувачеві послуги з використання Сайту для розміщення інформації (оголошень) про здачу в оренду або продаж нерухомості з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі, продажу або оренди нерухомості іншими Користувачами.

1.8 Всі угоди укладаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Компанія не є учасником угод Користувачів, а лише надає комунікаційну торговельну платформу для розміщення оголошень. 

 

2. РОЗМІЩЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ.

 

2.1 Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після заповнення спеціальної форми із зазначенням запропонованих параметрів.

2.2 Користувач також має право зареєструватися на Сайті з метою отримання додаткових сервісів, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, або SMS повідомлення із паролем для входу до облікового запису (аккаунта). 

2.3 Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису в Facebook через підключення Facebook Connect. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через підключення Facebook Connect, Користувач надає Компанії додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Компанії і обробляються Компанією - в Додатку №1 до Угоди.

2.4 Використання можливостей і сервісів Сайту, як зареєстрованими так і незареєстрованими Користувачами означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами https://rent.ua, в тому числі цієї Угоди. 

2.5 Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/аккаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації. 

2.6 Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

2.7 Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами. 

2.8 Користувач, який розміщує оголошення про здачу в оренду та продаж нерухомості на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цієї Угоди та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про таку нерухомість та умови її продажу та оренди. Розміщуючи інформацію про нерухомість, Користувач підтверджує, що він має право здавати її в оренду або продавати відповідно до вимог чинного законодавства України та до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються, в випадку якщо нерухомість продається або здається в оренду в інших країнах на Cайті RENT.UA.   

2.9 Користувач гарантує, що запропонована ним нерухомість відповідає нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб, а також не потребує дозволів третіх осіб. 

2.10 Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про нерухомість, що розміщена ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в її опис. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, анулюйте оголошення та повторно коректно розмістіть інформацію.

2.11 Умови надання нерухомості в оренду чи продаж, складені Користувачем, не повинні суперечити цій Угоді та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються. 

2.12 Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно: 

 • Інформацію про інші портали нерухомості, дошки оголошень, сервіси онлайн-бронювання нерухомості, а також на інші веб-сайти та додатки.
 • Інтернет-ресурсах, що пропонують послуги, заборонені до продажу на сайтах згідно чинного законодавства України. 

 

2.13 Компанія має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації оголошення Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Компанії. Компанія, без будь-яких наслідків для себе, має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував оголошення, з порушенням умов цієї Угоди або чинного законодавства. 

2.14 Користувачу заборонено: 

 • Публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти/номера мобільного телефону;
 • Публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;
 • Дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти/номерів мобільних телефонів;
 • Публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи; 
 • Публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії які є непов'язанними, не розбірливими; 
 • Публікувати оголошення з пропозицією кількох об’єктів нерухомості одночасно;
 • Вставляти в оголошенні посилання на будь-які сторонні ресурси, або які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту, або які містять водяні знаки іншого ресурсу;
 • Розміщувати оголошення, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;
 • Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайта;
 • Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного об'єкта нерухомості;
 • Оголошення можуть проходити вибіркову перевірку (модерацію) представниками Компанії, як перед, так і після розміщення.
 • Забороняється розміщувати оголошення, що рекламують будь-які товари або послуги, що не є здачею в оренду або продажем об’єктів нерухомості.
 • Публікувати оголошення, що містять опис та/або коментарі щодо будь-яких способів шахрайства та/або вимагання.
 • Публікувати оголошення, інформація в яких, написана транслітом або будь-якою іноземною мовою, крім державної та російської.
 • Публікувати оголошення, які містять численні орфографічні помилки, які спотворюють зміст і вводять в оману.
 • Публікувати оголошення без змісту.

2.15 Компанія має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Компанія, без наслідків для себе, також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на її думку не відповідають принципам та засадам суспільної моралі. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає. 

2.16 Адміністрація та модератори Сайту (представники Компанії) мають право:

 • Вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
 • Переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;
 • Відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цю Угоду, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;
 • Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні, місцезнаходження, розміру об’єкту нерухомості тощо;
 • Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо);
 • Фото, яке демонструє нерухомість, пропоновану Користувачем до здачі в оренду або до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені  до публікації в оголошеннях приватних Користувачів;
 • Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Компанія може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цією Угодою; 
 • Компанія не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.
 • Предметом оголошень можуть лише послуги по оренді та продажу нерухомості, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цій Угоді.
 • Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення. 

 

3. УМОВИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗГОДА НА ОБРОБКУ.

3.1 У разі розміщенні оголошень користувачі Сайту надають Компанії право на обробку їх персональних даних на умовах, передбачених в Додатку №1 (ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ) до цієї Угоди.

 

4. ВІДОМОСТІ, ЩО НАДАЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ.

4.1 Компанія зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: телефонувати, направляти інформаційні повідомлення на електронну та юридичну адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

4.2 Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

4.3 Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Компанією з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

4.4 Компанія зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача. 

4.5 Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії. 

4.6 Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

4.7 Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

4.8 Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цієї Угоди або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів; 
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію; 
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь-кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Компанії, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Компанії;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу; 
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб’юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги; 
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство країни, для якої призначене оголошення.

 

5. ПРИЧИНИ ВИДАЛЕННЯ ОГОЛОШЕНЬ.

5.1 Оголошення Користувача може бути видалено Компанією, без наслідків для неї, через порушення Користувачем умов цієї Угоди, та з таких причин: 

 • У Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цієї послуги;
 • Інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цій Угоді, Правилам публікації оголошень та/або законодавству України;
 • Інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою;
 • Заголовок оголошення не містить інформацію про запропоновану послугу; 
 • Заголовок оголошення містить повторювані знаки оклику та питання, крапки та інші знаки; 
 • Тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • Фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або не має на меті адекватно проілюструвати текст оголошення;
 • Фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 • Фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, Skype, IСQ, ID в соцмережах, ID інших месенджерів і подібне); 
 • Фотографія поганої якості, зображення невиразні;
 • Оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Компанії надано скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади;
 • Компанії надано обґрунтована скарга іншого Користувача про порушення його прав в оголошенні.
 • Компанія здійснює видалення оголошень без обов’язкового попередження Користувача про таке видалення.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

6.1 Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісу Компанії, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп’ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Компанії, Користувачів та інших правовласників.

6.2 Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

6.3 Щоб надати Компанії право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач надає Компанії чинне повсюдно (територіально необмежене), безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб- ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об’єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих їм відомостей, зображень і фотографій на всіх відомих або невідомих інформаційних носіях. Перераховані вище права надаються Компанії безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Компанією при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Компанією на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

6.4 Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства, а також не порушує прав третіх осіб. 

6.5 Користувач зобов'язується: 

 • Не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • Не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Компанії;
 • Не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайту (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Компанії; 
 • Не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайту; а також не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт; 
 • Не використовувати відомості, надані іншими Користувачами, в інших цілях, окрім як для здійснення угоди безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача. В цей пункт Угоди не включені персональні дані Користувача, які останній надає Компанії при реєстрації.

 

6.6 Користувачу забороняється: 

 • Обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • Використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені.
 • Використовувати в тексті оголошення, в фотографіях статуси, які не надаються Компанією (наприклад, «кращий ріелтор», «перевірено RENT.UA» і т.д.);

 

6.7 Доступ до персональних даних Користувача з боку інших Користувачів можливий тільки при наявності письмової згоди Користувача на подібний доступ або на виконання вимог відповідного законодавства.

6.8 Компанія зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цією Угодою, включаючи нормальну роботу сервісів Сайтів і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

6.9 Компанія може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Компанія має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення

6.10 Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Компанія залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача.

6.11 Компанія може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цієї Угоди. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності або без повідомлення на свій розсуд, яка порушує правила Сайту, або прав третіх осіб. Компанія залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

6.12 Компанія має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь- яке розміщене на Сайтах оголошення за порушення цієї Угоди.

6.13 Компанія має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.14 Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через форму зворотного зв'язку які будуть розглянуті протягом десяти робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

6.15 Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Користувача, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

6.16 SMS-верифікація. Компанія має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Компанія має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Компанією на свій власний розсуд. 

6.17 Компанія має право на свій розсуд не допускати верифікацію Користувачів, що використовують номери телефонів певних операторів стільникового зв'язку (в тому числі віртуальних), CDMA-операторів.

6.18 Компанія на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити Користувача до категорії “Приватна особа”,  «Агентство» або “Агент”, незалежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії«Агентство» або “Агент” достатньо наявності в діях Користувача однієї з таких ознак:

 • використання при розміщенні оголошення професійних фотографій;
 • розміщення більше ніж 5-ти об'єктів та придбання Користувачем  будь-якого пакету розміщень.

 

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ

7.1 Створення на сайті облікового запису, доступ до розділу сайту «Особистий кабінет» здійснюється безкоштовно. Додаткові послуги надаються за плату, розмір якої встановлюється Адміністрацією на умовах опублікованих в розділі https://rent.ua/usercpanel/tariffplans, а також при використанні додаткових послуг “Платні послуги”. 

7.2 Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Компанії. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення. 

7.3 Оплата платних послуг Компанії здійснюється на користь Компанії в національній валюті на розрахунковий рахунок ТОВ «Вімекс Груп» через онлайн-мерчанти з особистого рахунку, банківською картою, Приват24.

7.4 Послуги Компанії надаються Користувачам після повної оплати за них. Фактом оплати є надходження належної суми коштів на розрахунковий рахунок Компанії.

7.5 Повернення сплачених грошових коштів за не надані послуги здійснюється Компанією в наступних випадках: 

 • Якщо через технічні неполадки, настання яких є прямою виною Компанії, послуга не надавалася більше ніж 2 календарні дні, повернення сплачених грошових коштів здійснюється уповноваженим Компанією адміністратором Сайту після надання Користувачем доказів оплати. 
 • У разі оплати послуг з видалених Компанією облікових записів, які були дубльовані Користувачем в порушення умов цієї Угоди. Таке повернення здійснюється Компанією виключно за зверненням Користувача, а грошові кошти повертаються на активний обліковий запис такого користувача з можливістю використання сплачених грошових коштів в майбутньому. 
 • Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень які були розміщені із порушенням умов та видалені, або при блокуванні облікового запису - не повертаються.
 • У разі порушень Користувачем умов цієї Угоди повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Компанії після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який порушує умови Угоди. 
 • Компанія, в разі наявної технічної можливості та можливості ідентифікації Користувача, може надати Користувачеві Акт прийому-передачі наданих платних послуг. Користувач зобов'язується протягом 5 (п'яти) календарних днів після отримання такого Акту підписати і направити Компанії підписаний примірник Акту, або в той же термін направити Компанії мотивовану відмову від підписання Акту із зазначенням причин відмови від підписання. У разі якщо в зазначений термін Користувачем не буде відправлений підписаний Акт, або мотивовану відмову від його підписання, платні послуги, надані Компанією, вважаються прийнятими без зауважень щодо якості та строку надання.
 • Компанія надає Акти прийому-передачі наданих послуг “Ріелтерам” та “Агенствам”, що є суб’єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством України, в електронній формі, на їх запит.

 

8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

 

8.1 Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Компанія, в тому числі її керівництво, співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайтах оголошень. Користувача та інші дані. 

8.2 Компанія не є організатором/ініціатором угоди між Користувачами, або її стороною. Сайт є комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати дозволені законодавством послуги в будь-який час, звідки завгодно і за будь-якою ціною.

8.3 Компанія не може контролювати достовірність інформації, яка розміщується користувачами в оголошеннях. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди.

8.4 Компанія не несе відповідальності за поведінку Користувачів або запропоновані ними послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Компанії.

8.5 Компанія не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Компанії та/або будь-якої інформації про користувачів, що на них зберігається, а також за будь-які помилки, віруси, «троянські коні» і т.д., які можуть бути передані на Сайт або через Сайт третіми особами. 

8.6 Якість, безпека, законність і відповідність послуг їх опису, а також можливість Користувача продати нерухомість або придбати нерухомість чи послугу знаходяться поза контролем Компанії. 

8.7 Компанія закликає Користувачів бути обережними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Компанії має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Компанія не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача

8.8 Користувач не може робити висновок, що пропозиція, продаж і придбання, або оренда будь-якого об'єкта нерухомості  або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення, оренди, продажу та придбання нерухомості або послуги оренди нерухомості на Сайті. Компанія не несе відповідальності за завершення угоди Користувачем Сайтів. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

8.9 Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Компанії, а також звільняє Компанію (поряд з її дочірніми компаніями, афільованими особами, службовцями, директорами, уповноваженими і співробітниками) від всіх вимог, зобов'язань, компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (затрат), включаючи адвокатські гонорари, відомих або невідомих, що виникли в результаті, або у зв'язку з такими вимогами.

8.10 Бездіяльність з боку Компанії в разі порушення Користувачем, або іншими Користувачами положень Угоди не позбавляє Компанію права здійснювати відповідні дії на захист своїх інтересів пізніше, а також не означає відмову Компанії від своїх прав, в разі здійснення подібних порушень в подальшому.

8.11 Користувач має право повідомити Компанію про факт порушення його прав іншим Користувачем. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Компанія на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

8.12 Компанія не несе відповідальності за невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту через обставини непереборної сили, наслідки яких не можна уникнути, або подолати (таких як рішення влади, трудові спори, нещасні випадки, розриви в загальній системі комунікацій і т. д.).

8.13 Компанія не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення, кібер атаками.

8.14 Ні за яких умов Компанія, її керівництво, співробітники та агенти, які не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки і сплачені штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Компанія була попереджена про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайтів і його сервісів.

8.15 Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем та Компанією агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою. 

8.16 Компанія несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, в межах, встановлених застосовним законодавством.

8.17 Компанія не несе відповідальності за збереження інформації з аккаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Компанії.

 

9. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ І ПРИПИНЕННЯ НАДАННЯ ПОСЛУГ САЙТУ

 

9.1 Ця Угода набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

9.2 Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин. 

9.3 У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Угоди в порядку, передбаченому пунктом 10.1. Угоди, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання сервісів Сайтів. Факт продовження використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Угоди.

9.4 Розірвання Угоди з боку Компанії може статися у випадках:

 • Порушення положень цієї Угоди, нанесення будь-якої шкоди Компанії, в тому числі її репутації, або користувачам RENT.UA;
 • Інші дій, які суперечать політиці Компанії;
 • Правові відносини можуть бути відновлені тільки після прийняття адміністрацією Компанії відповідного рішення.

 

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО УГОДИ

10.1 З метою покращення якості послуг, що надаються на Сайті, та з метою дотримання вимог законодавства та реагування на зміну ринкових умов, ця Угода може бути змінена Компанією в односторонньому порядку. Нова редакція Угоди вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Угоди адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Угоди. Чинна редакція Угоди завжди знаходиться на сторінці за адресою https://rent.ua/terms-of-use 

 

11. ІНШІ УМОВИ

 

11.1 Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу, надану Користувачем при розміщенні оголошення на Сайтах, та / або у формі SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту, або надіслати відповідне повідомлення в Службу підтримки Сайту.

11.2 Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайтах.

11.3 Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу, та / або SMS-повідомлень, Viber-повідомлень на номер телефону, вказаний Користувачем, в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача. Значок «телефону» в обліковому записі Користувача дозволяє Користувачеві управляти розсилкою SMS-повідомлень, Viber-повідомлень і Push-повідомлень на телефон.

11.4 При виникненні між Сторонами суперечок та розбіжностей за цією Угодою або у зв'язку з нею, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цієї Угоди або в зв'язку з нею, у тому числі, що стосуються її виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

11.5 Ця Угода регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цією Угодою, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

11.6 Скрізь по тексту цієї Угоди, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється як законодавство України, так і законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

11.7 Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цієї Угоди. 

 

Letyshops [lifetime] INT
ITVDN Many GEO's
^ Догори